תנאים לשימוש באתר

www.avnir-music.com

צביקה אבניר – לימודי נגינה באורגן

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר בלי סיבה מיוחדת והם מתייחסים גם לנשים כמובן.
הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש הבאים, שכן הם מהווים הסכם מחייב. תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך לתנאים אלו. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.
בתנאים אלה, .

השימוש באתר

השירותים הניתנים באתר ניתנים לשימוש כמו שהם. לא תהיה טענה, תביעה או דרישה כלפי צביקה אבניר בגין אופי השירותים שמציע האתר, אם הם מוגבלים, או מותאמים לצרכיך..
המשתמש מסכים כי הוא בלבד ישא בכל אחריות וסיכון לכל נזק ו/או הפסד ישיר ו/או עקיף שייגרמו לו בגין השימוש באתר, לרבות צד שלישי, או שייגרמו כתוצאה מהסתמכות על התכנים באתר, מהשירותים המוצעים באתר או שיש אליהם גישה דרך האתר..
 צביקה אבניר שומר על זכותו לשנות מעת לעת את מבנה השירותים שמציע האתר, המחירים, תוכנם, מראם, היקפם וזמינותם, לרבות הסרה ו/או הוספה של קישורים, אשר נכללו באתר, וכל היבט אחר הכרוך בהם, כל זאת ללא הודעה מראש. שינויים אלה יתחשבו, בין השאר, באופיו הדינאמי של האינטרנט ובשינויים טכנולוגיים אחרים. שינויים כאלה עלולים לעורר אי-נוחות או תקלות. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי צביקה אבניר  עקב ביצוע השינויים הנ”ל.
בשעה שאנו עושים את כל המאמצים לשמור את המידע מעודכן ונכון, אין באפשרותנו לייצג ולספק אחריות בשום צורה, כתובה, מצולמת או בעל פה, בצורה משתמעת או מרומזת לגבי התוכן, הדיוק, האמינות, ההתאמה או הזמינות בהקשר לאתר או האינפורמציה, מוצרים, שירותים, או גרפים קשורים אשר כלולים באתר לכל מטרה. לכן, כל שימוש באינפורמציה כזו היא על אחריותך הבלעדית.
בשום צורה, אנו לא אהיה אחראי לכל הפסד או נזק כתוצאה משימוש באתר..

מדיניות פרטיות

מדיניות זו נכנסת לתוקף ברגע כניסתך לאתר.
אני מתחייב שלא להעביר את כתובת הדואר האלקטרוני שלך, או כל פרט מזהה אחר..
המשתמש מסכים בזאת לשימוש במידע שהוכנס על ידו לצורך קבלת השירות המפורסם באתר.

שאלות, תגובות, או דיווחים על בעיות

ניתן להפנות שאלות, תגובות או דיווחים לצביקה אבניר דרך טופס צור קשר

קניין רוחני – הצגת תכנים מהאתר או הפצתם באתרים אחרים

התכנים באתר זה מוגנים בזכויות יוצרים והבעלות עליהן הינה ברשות  צביקה אבניר.

תנאי ביטול וזיכוי

"קורס דיגיטלי"

בהיעדר הודעה אחרת בעמוד התשלום, לא ניתן לבטל עסקת רכישה של קורס דיגיטלי (ללמוד עצמי) וזה בהתאם לתקנות "חוק הגנת הצרכן" האומרות: "לא ניתן לבטל עסקה צרכנית של מוצרים הניתנים להעתקה, שעתוק או שכפול" 

התחייבות לתוצאה:

לתלמיד התחייבות מלאה על התוצאה – בלימוד פרונטלי בלבד

במקרה שלא נגיע לסיום לימוד חוברת תכני הקורס תוך נגינת התלמיד בשתי הידיים – התלמיד יוכל לקבל מכסת שיעורים הנדרשת ללא תוספת תשלום עד סיום תכני הלימוד בהצלחה!

הפסקת הלימוד של "שיעורים פרונטליים" – מכל סיבה:

לתלמיד ניתנת האפשרות להפסיק את לימודיו וזאת תוך 14 יום ממועד השיעור הראשון שקיבל, וזאת מכל סיבה ולקבל החזר בגובה של שכר הלימוד ששילם בקיזוז 800 ₪ עבור הוצאות והפסדים אשר נגרמו לצביקה אבניר.

האחריות ניתנת על ההצלחה שלך בקורס הפרונטלי בלבד וזאת לאחר שהשתתפת בו באופן פעיל ורצוף.

 לא יינתן החזר כספי למי שבחר להפסיק את לימודיו  לאחר 14 יום או השתתף בו באופן חלקי בלבד.
כן ניתן יהיה לממש את הקורס במועד אחר על פי בחירתך במידה ומשהו ישתנה בחייך האישיים.

משך הקורס הפרונטלי (לימוד פרטי עם מורה) לא יהיה מעבר ל 6 חודשים ממועד השיעור הראשון!

לא סיים התלמיד את הקורס מכל סיבה – לא יהיה זכאי לקבל החזר/זיכוי בגין יתרת השיעורים שלא מימש.

קבלת גישה לתכני הקורס הדיגיטלי – "לימוד עצמי"

פרטי הגישה לקורס הדיגיטלי יישלחו ללקוח בדוא”ל תוך שעתיים  מרגע ביצוע העסקה

רוכש הקורס הדיגיטלי מאשר ומתחייב לעשות בתכני הקורס -שימוש עצמי בלבד!

כל הפצה/שיתוף/העתקה או שליחה לאחר של תכני הקורס או חלק מהם  – הינם הפרה בוטה של תנאי הקורס – ולצביקה אבניר הזכות לתבוע עבור נזקיו . 

דילוג לתוכן